C11.- Tres segons per canviar la teva vida: com frenar hàbits negatius i obtenir millors resultats

Curs de creixement personal de Tres Roques, amb Pau Mojedano
 
Calendari De 20 d’abril a 25 de maig de 2021
Horari Dimarts de 18 a 20 h
Nº Sessions 6
Formador/a  Pau Mojedano
Preu 31,68 €

Descripció El que configura la vida són les nostres decisions. Decidir és tot el que necessitem per evolucionar. Per fer-ho, hem de guanyar la batalla a la nostra ment. Això requereix saber com funcionem i com prenem les decisions. D’això tractarem en el curs. De conèixer la dinàmica mental que ens mou, de com canviar-la, de com decidir millor per frenar els mals hàbits i canviar els resultats en la nostra vida.
Objectius/

Continguts

CONTINGUTS

La mecànica de la ment. El sistema del pensament

Per què fem el que fem

Assumir la respons-habilitat

Les claus del canvi

Canviar els automatismes

Millorar les relacions

Optimitzar els teus hàbits

Canvia els resultats de la teva vida en tres segons

Metodologia Aquest és un curs essencialment vivencial i experimental. El coneixement i la informació que es trasllada als alumnes durant les sessions és important i valuosa, però no són més que el suport i el complement, per què l’alumne, amb la guia del professor, pugui integrar-lo a la seva pròpia experiència de vida. El formador facilitarà la informació necessària per a la realització de les diferents pràctiques fent servir les eines de l’aplicació que s’utilitzi, a més de les pròpies de comunicació personal (via telèfon, mail, videoconferència).

Els recursos a la disposició de l’alumnat seran: exposició per part del formador per videoconferència, guies elaborades pel formador prèvies a cada sessió, el llibre del curs, les plantilles per exercicis, vídeos explicatius adients als temes que es treballin, diapositives explicatives complementàries i la línia directa amb el formador.

Observacions

Inscriu-te