Què és l’ACTIC?

L’ACTIC ( acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació) és un certificat, emès per la Generalitat de Catalunya, que dóna a conèixer a qualsevol empresa o administració quin nivell de capacitats teniu en l’ús de les TIC. Per obtenir-lo, cal superar una prova telemàtica que s’avalua automàticament.

Què vol dir competència digital?

La competència digital és la combinació de coneixements, habilitats i actituds que cal tenir per assolir amb eficàcia i eficiència objectius determinats en l’àmbit de les TIC i de la cultura digital. En total, l’ACTIC fixa vuit competències digitals. Hi ha tres nivells de certificació i el grau de dificultat de cada competència varia en funció del nivell del qual us vulgueu examinar.

Quins avantatges comporta el fet de tenir l’ACTIC?

Actualment, el certificat es valora com a mèrit per accedir a molts llocs de treball públics i, per tant incrementa les vostres opcions a l’hora d’ocupar un lloc de treball determinat.

Puc fer la prova de l’ACTIC des de casa?

No, l’examen s’ha de fer obligatòriament per ordinador en un dels centres col·laboradors que han estat autoritzats per la Generalitat de Catalunya. El certificat acreditatiu el podreu baixar des de qualsevol ordinador i en qualsevol moment un cop superada la prova.

La prova s’ha de fer en una data i un lloc concrets?

No. Un cop fets els tràmits d’inscripció, haureu de triar la data, l’hora i el centre en què voleu fer la prova. Tres Roques és un d’aquests centres col·laboradors i podreu escollir segons la disponibilitat.

Cal fer un curs de formació previ o hi ha la possibilitat de fer-ne?

No cal que feu cap curs de formació previ si considereu que les vostres competències són suficients. En cas que no sigui així, Tres Roques posa a la vostra disposició uns cursos de suport. Consulteu la nostra programació.

Com m’hi puc inscriure?

La inscripció a la prova d’avaluació es fa per Internet, al portal ACTIC

http://actic.gencat.cat