A25.- Signatura electrònica, certificació i seguretat a internet


Calendari De 3 de novembre a 24 de novembre de 2020
Horari Dimarts de 17.30 a 19.30 h
Nº Sessions 4
Formador/a  Jaume Busquets
Preu 27 €

Descripció En aquest curs s’analitza de forma detallada tot allò que fa referència a la firma electrònica, els certificats electrònics, el DNI-e  i la seguretat a internet. L‘alumne aprendrà a utilizar-los amb desimboltura i seguretat sabent com s’ha d’actuar i què cal fer en cada moment.
Continguts Signatura Electrònica (I).

 • Introducció.
 • Règim Jurídic Aplicable.
 • Concepte de Signatura electrònica.
 • Tipus de Signatura.
 • Usos de la Signatura Electrónica.
 • Formats de la Signatura Electrónica.

Signatura Electrònica (II).

 • Dispositius de Signatura Electrónica.
 • Sistemes de certificació de prestadors de serveis de certificació i dispositius de creació de signatura electrònica.
 • La signatura electrònica como medi de prova en judici.
 • Documents signats electrònicament.
 • Serveis de certificació.
 • Concepte de portadors en serveis de certificació subjectes a la llei.
 • Infraccions.
 • Sancions

Certificat Electrònic.

 • Certificat electrònic.
 • Entitats emisores certificades.
 • Tipus de certificat electrònic.
 • Clases de certificat electrònics.
 • Procedimients d’obtenció d’un certificat electrònic de persona física.
 • Realitzar una còpia de seguretat del certificat electrònic.
 • La confidencialitat del certificat electrònic.
 • Extinció de la vigència dels certificats electrònics.
 • Suspensió de la vigència dels certificats electrònics.
 • Disposicions comuns a l’extinció i suspensió de la vigència.

Certificats reconeguts.

 • Certificats reconeguts.
 • Obligacions previes a l’expedició de certificats reconeguts.
 • ¿Com comprovem l’identitat?
 • Equivalència internacional dels certificats reconeguts.

 Document Nacional d’Identidad Electrònic.

 • Introducció.
 • Règim jurídic aplicable.
 • Aspectes comuns del DNI i el DNIe
Metodologia La formació es realitzarà combinant exposició teòrica amb casos pràctics, amb suport de plataforma Dropbox amb material complementari.

Fes una ullada al procés d’Inscripció Inscriu-te