C12.- Resolució de conflictes

Curs de creixement personal a Tres Roques, amb Pau Mojedano
 
Calendari De 22 d’abril a 27 de maig de 2021
Horari Dijous de 18 a 20 h
Nº Sessions 6
Formador/a  Pau Mojedano
Preu 31,68 €

Descripció Els conflictes són naturals, i si sabem treballar algunes eines es poden convertir en oportunitats fantàstiques per créixer i millorar les nostres relacions.

En aquest curs ensenyem tècniques de resolució de conflictes, però el treball més essencial és el de la nostra pròpia transformació interior que ens permet canviar la percepció sobre ells, assumir la respons-habilitat sobre la pròpia vida, i actuar d’una manera més funcional i eficaç en la vida.

Objectius

Continguts

CONTINGUTS:

El procés de la comunicació i la resolució de conflictes.

Resolució assertiva dels conflictes.

Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les

Per què fel el que fem

El canvi intern canvia l’entorn

Empatia: habilitat per gestionar conflictes.

Negociar eficaçment per resoldre els conflictes

Els diferents estils de negociació.

Metodologia Aquest és un curs essencialment vivencial i experimental. El coneixement i la informació que es trasllada als alumnes durant les sessions és important i valuosa, però no són més que el suport i el complement, per què l’alumne, amb la guia del professor, pugui integrar-lo a la seva pròpia experiència de vida. El formador facilitarà la informació necessària per a la realització de les diferents pràctiques fent servir les eines de l’aplicació que s’utilitzi, a més de les pròpies de comunicació personal (via telèfon, mail, videoconferència).

Els recursos a la disposició de l’alumnat seran: exposició per part del formador per videoconferència, guies elaborades pel formador prèvies a cada sessió, el llibre del curs, les plantilles per exercicis, videos explicatius adients als temes que es treballin, diapositives explicatives complementàries i la línia directa amb el formador.


Inscriu-te