Inscriu-te

1.- SOL·LICITUDS

Les sol•licituds d' inscripcions es podran realitzar de forma presencial o per Internet dins del període establert en la programació trimestral. Activitats per persones a partir de 16 anys.

Presencials.

Direcció d'Ensenyament ( dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous de 8.30 a 17.30 h)
CFP Tres Roques (matins de dl. a dv. de 9 a 14 h i tardes de 17 a 21 h)
Oficines d'Atenció Ciutadana: de dilluns a divendres de 9 a 15 h. A l'Oficina d'atenció ciutadana del centre: de dilluns a divendres de 9 a 15 h.

Internet.

Es podran realitzar les sol•licituds d'inscripcions a través del programa d'inscripcions en línia de la pàgina web de Tres Roques (www.tresroquesmataro.cat). S'han d'omplir tots els camps del formulari en línia.

IMPORTANT: si el vostre tràmit ha estat desat correctament rebreu un correu automàtic de confirmació de l'Ajuntament,  immediatament després d'haver-lo realitzat. El fet que no us arribi indica que s'ha produït algun error. En aquest cas, contacteu-nos, si us plau.

2.- PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I  MATRÍCULA

-Les places són limitades en totes les activitats. En cas que la demanda superi l’oferta, s’adjudicaran per sorteig. El sorteig dels cursos, si s’escau, es realitzarà al CFP Tres Roques (Plaça Canigó, 7)

-Cada persona podrà fer un màxim de 3 sol•licituds d'inscripció. Un cop s’hagin publicat les llistes d’admesos, si voleu renunciar a la plaça que teníeu en un curs al qual heu estat admesos, si us plau, ompliu el full de Renúncia de plaça que trobareu a la pestanya "inscripcions" del web. D’aquesta manera una altra persona podrà ocupar la vostra vacant.

-Les llistes dels cursos que s’impartiran amb les persones admeses i les que han quedat en llista d’espera es penjaran el dia anunciat a la cartellera del CFP Tres Roques i a la pàgina web (www.tresroquesmataro.cat) amb el número del DNI de la persona sol•licitant. El mateix dia rebreu un correu electrònic amb la vostra acceptació i la carta de pagament.

3.- PAGAMENT

-El pagament de les activitats s’ha de fer mitjançant la carta de pagament amb codi de barres que us farem arribar per correu electrònic o bé amb l’enllaç per fer pagament amb targeta de crèdit (TPV)que trobareu en el mateix document. El correu electrònic us arribarà un cop publicades les llistes.
IMPORTANT: Si no s'ha realitzat l'ingrés en el termini establert es perdrà la plaça.

4.- SOL·LICITUDS DE MATRÍCULA FORA DE TERMINI

Una vegada finalitzat el període d'inscripció ordinari, podeu fer una sol•licitud fora de termini :

-Es podran realitzar a través del correu electrònic, omplint el formulari en línia del web, o bé de forma presencial al CFP Tres Roques.

-Es podran sol•licitar inscripcions fora de termini en aquelles activitats on hi hagi places disponibles o per quedar en llista d'espera. Si resteu en llista d’espera ens posarem en contacte amb vosaltres, seguint l’ordre de la llista, en el moment que hi hagi una vacant.

-Durant aquest període podreu demanar matrícula al nombre de cursos que desitgeu, si hi ha places.

-La matrícula mitjançant el formulari fora de termini es formalitza per estricte ordre d’arribada de la sol•licitud.

- Si en el moment de fer la inscripció fora de termini, ja ha finalitzat el termini ordinari de pagament dels cursos, tindreu 48 hores per fer-lo efectiu.

5.- Sol·licituds de retorn del pagament d'un curs

No es procedirà a la devolució de cap rebut un cop l’alumne hagi assistit a alguna sessió.

Es realitzarà la devolució de l' import de l'activitat en els supòsits següents:

  • Cursos/tallers a partir de 4 sessions

-Es podrà sol·licitar el retorn d’un rebut pagat si el curs o taller s’anul·la abans del seu inici perquè no s’assoleix el mínim d’inscripcions necessàries per portar-lo a terme o per raons tècniques.

-Es podrà sol·licitar el retorn d’un rebut pagat, si abans d’iniciar el curs o taller, l’interessat l’anul·la per motius mèdics o qüestions laborals. Caldrà omplir una instància i adjuntar justificant

  • Monogràfics d’1 a 3 sessions

-No es procedirà a la devolució de cap rebut

El termini per sol·licitar la devolució dels rebuts pagats serà de 15 dies a comptar des de l’inici de l’activitat.

En el cas de les inscripcions fora de termini, es podrà demanar la devolució dels rebuts fins 15 dies a comptar des de la data de la inscripció.

6.- Protecció de dades personals.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, l’AJUNTAMENT DE MATARÓ us informa que:

Tractarà les dades per tal de gestionar el procés d'admissió i matriculació, així com per la gestió administrativa, acadèmica i docent.
El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat, així com pel compliment d’una obligació legal, en el seu cas.
No es cedeixen les dades a cap tercer.
L’usuari pot accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-s’hi o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició al correu electrònic tresroques@ajmataro.cat o a les oficines de Tres Roques situades a la Plaça del Canigó,7 08303 Mataró o trucant al 937582475. Direcció d’Ensenyament, Ajuntament de Mataró NIF-P0812000H.
Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les quals han estat recollides.

Adreces:

- CFP Tres Roques: Plaça Canigó, 7
- Direcció d’Ensenyament: Baixada de les Figueretes, 1-2
- Oficina d'Atenció Ciutadana (OFIAC) La Riera 48
- Oficina d'Atenció Ciutadana (OFIAC) Rocafonda c/ de Josep Punsola, 47
- Oficina d'Atenció Ciutadana (OFIAC) Cerdanyola pg. de Ramon Berenguer III, 82
- Oficina d'Atenció Ciutadana (OFIAC) Molins c/de Nicolau Guanyabens, 23-25
- Oficina d'Atenció Ciutadana (OFIAC) Pla d'en Boet c/de Juan Sebastián Elcano, 6
- Punt d'Atenció Ciutadana Cirera c/de Cadis , 1