B27.- Primers auxilis

 
Calendari De 7 d’octubre a 18 de novembre de 2020
Horari Dimecres de 17.30 a 19.30
Nº Sessions 7 (14 h presencials, assistència obligatòria per obtenir certificació)
Formador/a  El curs serà impartit per instructors/es especialistes en primers auxilis amb àmplia experiència professional i docent.
Preu 55 €

Descripció L’objectiu principal d’aquest curs és proporcionar els coneixements més elementals per poder oferir una ajuda eficaç a les persones que es troben en una situació d’emergència, ja sigui per accident o malaltia, per poder afrontar aquests decisius primers minuts amb la màxima seguretat.
Continguts SOCORRISME I SALUT

Què és la salut?
La prevenció de riscos

Què són els primers auxilis?

Àmbit legal

PROTOCOL PAS

Seqüència de la primera actuació

Protocol de trucada als serveis d’urgència

 

EXPLORACIÓ DE LA VÍCTIMA    

L’estat de la víctima

Exploració dels signes vitals o primària

 

SUPORT VITAL BÀSIC               

Aturada respiratòria
Aturada cardíaca

Aturada cardiorespiratòria

 

OBSTRUCCIÓ DE LA VIA AÈRIA             

Obstruccions per cossos estranys, completes i incompletes

 

HEMORRÀGIES I XOC                            

Hemorràgies externes

Hemorràgies internes

Hemorràgies exterioritzades

Xoc i tractament del xoc

Metodologia El curs es realitzarà amb metodologia participativa i pràctica gestionada per un instructor/a amb les competències necessàries
Observacions  L’ORGANITZACIÓ D’AQUEST CURS ÉS UNA COL·LABORACIÓ DE TRES ROQUES (Direcció d’Ensenyament)  I CREU ROJA DE MATARÓ

  • El material didàctic serà proporcionat per Creu Roja: maniquí d’entrenament, material de neteja i desinfecció, material de cures i embenatges.
  • Criteris d’avaluació:
    • assistència imprescindible al 100%.
    • avaluació continuada.
  • Si se supera satisfactòriament el curs, s’obté:

Certificat de Primers Auxilis Bàsics


Inscriu-te