Preus públics curs 20_21

CURSOS Preu/hora

 

Cursos de millora de les competències personals 3,35 €
Cursos de formació professionalitzadora 3,90 €
Cursos de suport familiar 4,40 €
Cursos d’ampliació cultural 5,00 €
Cursos intensius d’estiu Tres Roques 2,80 €

Cursos en format on line, amb un preu equivalent al 60% del preu del mateix curs en format presencial.

Cursos en format semi presencial, amb un preu equivalent al 80% del preu del mateix curs en format presencial.

 

ESPAIS Preu
Ús sala actes del centre Tres Roques
Fora horari obertura centre/hora 33,30€
Dins horari obertura centre/hora 10,75€
Ús aula/cuina del centre Tres Roques
Fora horari obertura centre/hora 33,30€
Dins horari obertura centre/hora 8,55€
Ús aula/taller del centre Tres Roques
Fora horari obertura centre/hora 33,30€
Dins horari obertura centre/hora 8,55€
Ús aula informàtica del centre Tres Roques
Fora horari obertura centre/hora 33,30€
Dins horari obertura centre/hora 8,55€

A les utilitzacions d’espais superiors a deu hores en un període de tres dies consecutius s’aplicarà una bonificació del 15% del preu establert

Queden exemptes del pagament del preu establert les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de Mataró i les entitats públiques