A10.- Pràctiques de correcta pronunciació en llengua catalana

Tres Roques, cursos, idiomes, català, pronunciació
Millora la teva competència oral en llengua catalana

 

Calendari Inici 1 d’octubre, final 5 de novembre de 2019
Horari Dimarts de 17 a 19 h
Nº Sessions 6
Formador/a  Montse Alemany
Preu 37€

Descripció L’objectiu del curs és, des d’una metodologia absolutament pràctica, millorar la pronúncia i la fluïdesa, consolidar les estructures gramaticals i ampliar el vocabulari. Treballarem la correcta pronunciació en la nostra llengua per tal de tenir una dicció -vocalització i articulació- clara i precisa.
Continguts En un ambient distès i relaxat, realitzarem exercicis de tipologia diversa, individuals i en petits grups: lectures en veu alta, lectures dramatitzades de fragments teatrals,  presentacions de projectes, improvisacions, simulacions, entre d’altres.
Metodologia Promovem un aprenentatge actiu de l’estudiant, al qual es proposen situacions que el motivin en aquest procés.

Es plantegen aplicacions pràctiques i  es promou  l’experimentació.

Observacions Aquest taller dona pautes i ofereix recursos per millorar la dicció. En cap cas no es tracta de solucionar dificultats prou importants que necessitin un tractament logopèdic rehabilitador individualitzat. Es recomana tenir una competència mitjana en la llengua oral.

Inscriu-te Fes una ullada al procés d’Inscripció