B07.- La màgia del color en la fotografia digital

La màgia del color en fotografia
Fotografia de Gabriel Brau
 
Calendari De 7 d’abril a 26 de maig de 2021
Dimecres de 19 a 21 h
Nº Sessions 8
Formador/a  Gabriel Brau Gelabert
Preu 37,44 €

Descripció Curs de fotografia en línia, en el qual es desenvolupen els principals aspectes teòrics i tècnics que afecten al color en el tractament de la fotografia digital. Els temes que es tractaran són: els aspectes emocionals i psicològics del color, la teoria del color aplicada a la fotografia digital, la gestió de color en la imatge digital i el revelat, l’edició i el tractament d’imatges digitals en color.
Continguts 1a. part:

Percepció de la llum i concepció del color.

El color expressiu i el color emocional.

El color com a eina de llenguatge.

2a. Part:

Simbolisme i psicologia del color.

El color com a eina de comunicació visual.

3a. Part:

Teoria del color aplicada a la fotografia digital.

Sintaxi i composició de fotografies en color.

4a. Part

Preferències i gestió de color.

La gestió del color pas a pas.

5ª Part:

Edició i tractament del color en fotografia digital.

El tractament del color en el revelat. Adobe Camera Raw. Exercicis pràctics.

El tractament del color en el post-processat.  Photoshop. Exercicis pràctics.

Metodologia El curs es realitzarà telemàticament amb la plataforma Zoom del formador.

Les sessions d’aprenentatge es duran a terme en forma de classe magistral, on el professor explicarà oralment cada tema proposat i el desenvoluparà visualment amb exemples. Tot de forma online.

Metodologia de transmissió visual i oral, amb caràcter inductiu o comparatiu, on de forma analítica es proposa un aprenentatge dels temes descrits.

Al tractar-se de conceptes tècnics particulars, es duran a terme exemples i exercicis específics  amb els mètodes i programes tecnològics adequats

Observacions
  • És recomanable disposar d’una càmera digital rèflex o similar
  • Com a eina complementària de formació, durant els dos mesos posteriors a la finalització del curs, els alumnes tindran accés al programa especial de continuïtat personalitzada, on podran enviar els seus dubtes o consultes directament al professor per correu electrònic.
  • Les plataformes de treball seran Camera Raw, Bridge i Photoshop d’Adobe®. És recomanable tenir-los instal·lats a l’ordinador propi per poder fer les pràctiques a casa.

Fes una ullada al procés d’Inscripció Inscriu-te