B23.- INTENSIU. Curs d’Assistència Sanitària Immediata (ASI)

Tres Roques, formació, Mataró, ensenyament, cursos, tallers, Creu Roja, ASI
NOVETAT.- Per continuar formant-te més enllà dels primers auxilis.

 

Calendari Inici 3 d’octubre, final 5 de desembre de 2019
Horari Dijous de 17 a 21:15 h (descans de 19 a 19:15 h)
Nº Sessions 10 sessions, 40 hores lectives presencials. Requisit d’assistència obligatòria

En aquest curs Tres Roques no expedeix diploma d’assistència perquè l’entitat formadora lliura la seva pròpia certificació.

Formador/a  El curs serà impartit per un/a instructor/a especialista en Primers Auxilisdea Creu Roja, amb àmplia experiència professional i docent.
Preu 144 €

 

Descripció L’objectiu del curs és capacitar els alumnes/participants per donar una primera assistència eficient en cas d’emergència o urgència, per tant, haurà de saber aplicar els protocols d’actuació per tal d’ identificar i resoldre una situació d’urgència vital. També es formarà en les mesures de prevenció.
Continguts Socorrisme i salut
 Un acte de suport a l`atenció sanitària immediata
 Legislació
 Exploració de la víctima
 Obstrucció de la via Aèries
 Suport vital bàsic
 Hemorràgies i xoc
 Alteracions de la consciència
 Trastorns neurològics
 Traumatismes als teixits tous
 Asèpsia i desinfecció
 Lesions ulls, orella i nas
 Traumatismes
 Trastorns per excés de calor
 Cremades
 Trastorns per excés de fred
 Lesions per electricitat
 Trastorns per consum de drogues
 Anafilaxi
 Al-lèrgies picades i mossegades d`animals
 La farmaciola
 Suport humà
 Socorrisme i comunicació
Metodologia Les classes s’imparteixen amb llenguatge senzill i amè i són de caràcter pràctic.
S’utilitza la metodologia de les 4 passes on el formador és el model a seguir i es resolen tots els dubtes en la realització de les pràctiques.
Observacions
  • Aquesta formació segueix les noves directrius de les Guies 2015 de l’European Ressuscitation Council (ERC) i està regulada pel decret 151/2012 de la Generalitat de Catalunya.
  • Si se supera satisfactòriament el curs, CREU ROJA expedeix el Certificat de Socorrista Bàsic
  • Els criteris d’avaluació seran proporcionats pel formador/a durant la primera sessió.

Fes una ullada al procés d’Inscripció Inscriu-te