A26.- Instagram shopping

Tres Roques, formació, cursos, Mataró, màrqueting digital, publicitat, xarxes socials

 

Calendari D’1 d’octubre a 12 de novembre de 2020
Horari Dijous de 16 a 19 h
Nº Sessions 7
Formador/a  Cristina Pérez
Preu 70 €

Descripció Necessiteu connectar el vostre E-Commerce amb el vostre Instagram? Gràcies a Instagram Shopping podreu aconseguir captar nous clients i millorar les vendes del vostre producte o servei.
Continguts
Metodologia Aquest curs es du a terme des de les perspectives de l’aprenentatge significatiu (ubicant els alumnes en el centre del seu procés d’aprenentatge a partir de la realització, en la mida del possible, de projectes personals i/o professionals) i del “learning by doing” (segons el qual l’aprenentatge s’adquereix eminentment des de la pràctica de les matèries corresponents).
Observacions Recomanat a usuaris que ja han tingut experiència amb xarxes socials, que venen productes o serveis, o a aquelles persones que hagin cursat la formació de Community Manager i volen ampliar coneixements.

Fes una ullada al procés d’Inscripció Inscriu-te