B05.- Gravació i edició de vídeo

Tres Roques, formació, cursos, Mataró, fotografia, imatge, so, gravació, edició, vídeo, Francesc Páez
El Francesc i els seus alumnes fent proves de gravació

 

Calendari Inici 1 d’octubre, final 19 de novembre de 2019
Horari Dimarts de 19:15 a 21:15h
Nº Sessions 8
Formador/a  Francesc Páez
Preu 58 €

Descripció L’objectiu del curs és conèixer els conceptes bàsics necessaris per fer un bon vídeo multimèdia: gravació d’imatge i so i, sobretot, edició del material amb Adobe Premiere.

Aprendrem a treballar l’edició amb vídeos, fotografies, so, músiques, transicions i efectes, i a donar estructura i força narrativa als vídeos.

Ideal per donar l’empenta definitiva al vídeo que fa tant de temps que tens pendent de fer

Continguts SESSIÓ 1. Presentació i objectius. Estructures bàsiques d’un vídeo, primeres gravacions i iniciació al software d’edició de vídeo Adobe Premiere: configuració d’un projecte.

SESSIÓ 2. Estructures bàsiques d’un vídeo i més gravacions. Funcionament del software d’edició. Pràctica: sincronització d’àudios.

SESSIÓ 3. Inserció d’elements multimèdia. Fotografies: formats, mides, transicions i efectes visuals. Pràctica: inserció i animació de fotografies.

SESSIÓ 4. Inserció d’elements multimèdia. Músiques: claus del muntatge de vídeo a partir de la música. Inserció d’efectes sonors. Pràctica: muntatge musical.

SESSIÓ 5. Inserció d’elements multimèdia. Eines per generar títols i crèdits. Aplicació de transicions i animació dels títols. Pràctica: crear i animar títols i texts.

SESSIÓ 6. Elements del muntatge de vídeo: estructura general, imatges amb so, so en off, barreja de so i música, efectes i transicions. Pràctica: barrejar imatges amb so en on, imatges amb so en off i músiques.

SESSIÓ 7. Efectes visuals, introducció a la post-producció. Transicions de vídeo, efectes svisuals (llums, colors, filtres, fusions). Pràctica: aplicació de transicions i efectes visuals.

SESSIÓ 8. Exportació del vídeo i adaptació al smitjans on es reproduirà. Pràctica: exportar el vídeo resultat de tot el curs i adaptació a xarxes com Youtube, Vímeo, Facebook o Instagram.

Metodologia Es treballarà amb el programa Adobe Premiere a l’aula multimèdia. Tots els participants seguirán els passos d’un projecte comú, partint des de zero. No es realitzaran o assessoraran  projectes individuals.

Les classes estaran enfocades a proporcionar als alumnes els coneixements necessaris per gravar i editar un vídeo de principi a fi.

Observacions Són necessaris uns coneixements informàtics bàsics (Windows i internet)

Fes una ullada al procés d’Inscripció Inscriu-te