A01.- Francès intermedi: le Tour du Monde

L’Ana Guillén amb els seus alumnes de francès
 
Calendari De 6 d’abril a 8 de juny de 2021
Horari Dimarts de 9:30 a 11 h
Nº Sessions 9
Formador/a  Ana Guillén
Preu 27,13 €

Descripció
Aquest és un curs dissenyat per conversar, revisar i incorporar nous coneixements. Mitjançant vídeos, reportatges i lectures, coneixerem algunes regions i ciutats del món. Parlarem de gastronomia, de música… En un ambient distès, les activitats s’adapten al ritme dels participants. Per gaudir de la cultura i els paisatges del món!
Continguts
Visitarem alguns països i ciutats del món. Parlarem de viatges, turisme, cultura i gastronomia. Utilitzarem  els verbs més freqüents i vocabulari específic i divers: cultural, històric, d’activitats esportives, etc. Utilitzarem adjectius en les descripcions, formularem preguntes i les corresponents respostes i manifestarem  opinions sobre els diversos temes tractats.
Metodologia
Suport audiovisual: vídeos, reportatges, música i fragments de pel·lícules.
Treballarem la comprensió escrita i l’expressió oral. Escoltarem, entendrem i interactuarem. Farem petites lectures i diàlegs amens i pràctics.
Observacions
És aconsellable haver cursat els dos trimestres anteriors o tenir coneixements de l’idioma.

Fes una ullada al procés d’Inscripció Inscriu-te