B09.- Fotografia digital en blanc i negre

Foto curs fotografiar les teves vacances
Valencia. La Albufera. El Palmar. Cullera. Fotografia de Gabriel Brau
 
Calendari De 8 d’abril a 27 de maig de 2021
Dijous de 19 a 21 h
Nº Sessions 8
Formador/a  Gabriel Brau Gelabert
Preu 37,44 €

Descripció En el curs que proposem es desenvolupen aspectes teòrics i tècnics sobre la captura, el revelat i el tractament d’imatges digitals monocromàtiques. Es tractaran temes com la visió fotogràfica en blanc i negre, consideracions tècniques relatives a la captura digital, el processament de l’arxiu raw d’imatge digital, el mètodes de conversió monocromàtica i el tractament i postprocessat d’imatges digitals monocromàtiques.
Continguts La llum com a element fonamental i imprescindible de tota fotografia.

Elaboració de l’arxiu d’imatge digital.

Tècniques d’exposició per fotografia digital monocromàtica.

Estudi del rang dinàmic.

L’histograma de zones.

El processat de l’arxiu digital.

El binomi RAW. Amplitud de l’interval dinàmic.

Tècniques de processat bàsic.

Tècniques avançades de processat.

Introducció a la conversió monocromàtica.

Fonaments cromàtics i colorimètrics.

Mètodes de conversió cromàtica.

Densitat i contrast. El volum de la imatge.

Tractament selectiu de la imatge en blanc i negre.

Tractament amb màscares. Pintar amb llum.

Metodologia Metodologia de transmissió visual i oral, basada en l’exemple comparatiu, on de forma analítica, es proposa un aprenentatge dels temes descrits.

Les sessions d’aprenentatge es duran a terme en forma de “masterclass”, on el professor explicarà oralment cada tema proposat i el desenvoluparà visualment amb exemples.

En tractar-se de conceptes tècnics particulars, es duran a terme exemples i exercicis específics  amb els mètodes i programes tecnològics adequats.

Observacions
  • És recomanable disposar d’una càmera digital rèflex o similar
  • Com a eina complementària de formació, durant els dos mesos posteriors a la finalització del curs, els alumnes tindran accés al programa especial de continuïtat personalitzada, on podran enviar els seus dubtes o consultes directament al professor per correu electrònic.
  • Les plataformes de treball seran Camera Raw, Bridge i Photoshop d’Adobe®. És recomanable tenir-los instal·lats a l’ordinador propi per poder fer les pràctiques a casa.

Fes una ullada al procés d’Inscripció Inscriu-te