B07.- Fotografia 1 (tardes)

Tres Roques, cursos, tallers, formacio, imatge i so, formació profesionalitzadora, fotografia, Sergio Ruiz, Ensenyament, Mataró
Sessió pràctica dels alumnes del Sergio

 

Calendari Inici 7 d’octubre, final 9 de desembre de 2019 (festiu: 4 de novembre)
Horari Dilluns de 19:45 a 21:15 h
Nº Sessions 9
Formador/a  Sergio Ruiz
Preu 58 €

Descripció El curs bàsic de fotografia digital proposa endinsar-nos en la tècnica fotogràfica per tal de tenir un control total sobre la imatge que volem obtenir, és a dir, controlar tot el procés, des que tenim la idea de la fotografia fins que obtenim el resultat final.

Amb els coneixements adquirits l’alumne pot resoldre la majoria dels petits encàrrecs fotogràfics de qualsevol negoci.

Continguts
  • Presentació del curs. ¿Què és la fotografia?:

Explicació del desenvolupament del curs i temari. Introducció a la disciplina fotogràfica.

  • La llum, formació de la imatge.

Principis bàsics de la formació de la imatge en un material fotosensible. Història de la fotografia.

  • L’objectiu

Diferents tipus d’objectius, l’enfocament, el diafragma i la profunditat de camp.

  • El cos de la càmera

Tipus de càmeres. Funcions bàsiques, l’obturador i els seus efectes a la imatge.

  • Ús de la càmera

L’exposició correcta de la imatge, el control manual de la càmera. Balanç de blancs i qualitat.

  • Il·luminació i Composició

La qualitat de la llum (natural i artificial) i efectes sobre la imatge. El flash portàtil. El llenguatge fotogràfic com a transmissor de conceptes, sensacions i sentiments. L’aspecte formal.

  • Retrat i Reportatge

Monogràfic. Exemples i aspectes pràctics. Passi de diapositives d’autors rellevants.

  • Projecció projecte de final de curs

Presentació dels projectes de final de curs dels alumnes. Comentaris i conclusions.

 SORTIDES DE CAMP

SORTIDA 1: Posada en pràctica de les tècniques apreses fins el tema núm. 5. El control manual de la càmera. Les pràctiques tenen lloc a un entorn natural (platja/port, parc/bosc)

SORTIDA 2: Pràctiques de retrat i reportatge aplicant els coneixements sobre il·luminació i composició. Les pràctiques tenen lloc a un entorn natural i a un entorn urbà

Metodologia – Les classes teòriques s’imparteixen a l’aula i les explicacions es combinen amb diferents materials audiovisuals: fitxes explicatives, fotografies d’exemples, pàgines webs, vídeos, elements flash interactius i material d’autors rellevants de la història de la fotografia.

– En moments concrets de la part teòrica, s’expliquen els conceptes càmera en mà i es videoprojectaran en viu les accions de la càmera.

– El material didàctic es reparteix en format pdf i jpg als alumnes al començament del curs.

– Al final de cada classe es demana un exercici relacionat amb el tema impartit, per presentar a la classe següent. A principi de la classe següent es projecten els exercicis dels alumnes i es comenten.

Observacions És imprescindible disposar d’una càmera digital rèflex o similar.

Curs d’iniciació.

En el curs es realitzen dues sortides dissabte al matí. La programació exacta de les dates dependrà de les condicions meteorològiques


Fes una ullada al procés d’Inscripció Inscriu-te