FORMULARI D’ INSCRIPCIÓ FORA DE TERMINI

INFORMACIÓ I PAGAMENT

1. Es podran sol·licitar inscripcions fora de termini en aquelles activitats on hi hagi places disponibles o per quedar en llista d'espera.

2. El pagament de les activitats s'ha de fer amb targeta de crèdit o per caixer un cop us hàgim notificat la disponibilitat d'una plaça.

3. A l'hora de realitzar l'ingrés és imprescindible indicar el nom de l'activitat i de la persona.

4. La data límit per realitzar l'ingrés apareix a la carta de pagament i a la publicitat dels cursos. Si no s'ha realitzat l'ingrés en el termini establert es perdrà la plaça.

5. Si en el moment de fer la inscripció fora de termini, ja ha finalitzat el termini ordinari de pagament dels cursos, tindreu 48 hores per fer-lo efectiu.


CURS

CURS
TRIMESTRE  

 


DADES PERSONALS

DNI
Nom  
Cognoms  
Adreça
Número
Població
Telèfon Fix
Mòbil
Correu electrònic
Data Naixement

 


 

DADES ACTIVITATS

Nom Activitat
Preu activitat
Horari activitat

 


AUTORITZACIÓ DRETS D'IMATGE

Autorització Drets d'Imatge
Data