Devolucions de l’import de cursos

Cursos, tallers o monogràfics a partir de 4 sessions:
  • Es podrà sol·licitar el retorn d’un rebut pagat si el curs o taller s’anul·la abans del seu inici perquè no s’assoleix el mínim d’inscripcions necessàries per portar-lo a terme o per raons tècniques.
  • Es podrà sol·licitar el retorn d’un rebut pagat, si abans d’iniciar el curs o taller, l’interessat l’anul·la per motius mèdics o qüestions laborals. Caldrà omplir una instància i adjuntar justificant.
  • No es procedirà a la devolució de cap rebut un cop l’alumne hagi assistit a alguna sessió.
El termini per sol·licitar la devolució dels rebuts pagats serà de 15 dies a comptar des de l’inici de l’activitat. En el cas de les inscripcions fora de termini, es podrà demanar la devolució dels rebuts fins 15 dies a comptar des de la data de la inscripció.
Cursos/talllers d’1 a 3 sessions :
  • No es procedirà a la devolució de cap rebut
Aquest tràmit administratiu té una durada màxima de dos mesos.