B19.- Curs de primers auxilis en l’esport

Tres Roques, formació, cursos, tallers, Creu Roja, certificat, DEA
Seguim treballant amb CREU ROJA. Amb aquest curs obtindràs un certificat propi

 

Calendari De 9 d’ abril a 21 de maig de 2021
Horari Divendres de 17.30 a  19.30 h
Nº Sessions 7 sessions: 14 hores lectives presencials

Requisit d’assistència telemàtica obligatòria.

Si se supera satisfactòriament el curs (assistència i assoliment de continguts), s’obté:

    • Certificat de Primers Auxilis en l’Esport
Formador/a  El curs serà impartit per un/a instructor/a especialista en primers auxilis de Creu Roja amb àmplia experiència professional i docent
Preu 32,76 €

 

Descripció L’objectiu de la formació és dotar els participants dels coneixements necessaris per donar una resposta inicial i eficaç que permeti mantenir la víctima en les millors condicions possibles fins a posar-lo en mans d’equips sanitaris. La metodologia de les sessions és la següent: les classes s’imparteixen amb llenguatge senzill i amè i són de caràcter pràctic. El formador és el model a seguir i es resolen tots els dubtes en la realització de les pràctiques.
Objectius

Continguts

OBJECTIUS

Generals
Dotar als participants dels coneixements necessaris per donar una resposta inicial i
eficient que permeti mantenir la víctima en les millors condicions possibles fins posar-lo
en mans d’equips sanitaris.
Específics
-Aprendre a prevenir accidents.
-Aplicar els procediments i les tècniques més adequats en autoprotecció i suport
a l’assistència sanitària.
-Identificar i resoldre situacions d’urgència vital.

 

CONTINGUTS

PAS
Suport Vital Bàsic
Posició lateral de seguretat (PLS)
Obstrucció de la vía aèria (OVA/OVACE)
Alteració de la consciència (Desmai)
Cop de Calor
Hemorràgies
Cremades
Ferides
Traumatismes (esguinços i luxacions)
Picades i mossegades d’animals

Metodologia Les classes s’imparteixen amb llenguatge senzill i amè i són de caràcter pràctic. El formador és el model a seguir i es resolen tots els dubtes en la realització de les pràctiques
Observacions Assistència obligatòria i avaluació continuada

Fes una ullada al procés d’Inscripció Inscriu-te