B21.- Curs de primers auxilis en l’esport

Tres Roques, formació, cursos, tallers, Creu Roja, certificat, DEA
Seguim treballant amb CREU ROJA. Amb aquest curs obtindràs un certificat propi

 

Calendari De 13 de gener a 24 de febrer de 2021
Horari Dimecres de 17.30 a  19.30 h
Nº Sessions 7 sessions: 14 hores lectives presencials

Requisit d’assistència telemàtica obligatòria.

Si se supera satisfactòriament el curs (assistència i assoliment de continguts), s’obté:

    • Certificat de Primers Auxilis en l’Esport
Formador/a  El curs serà impartit per un/a instructor/a especialista en primers auxilis de Creu Roja amb àmplia experiència professional i docent
Preu 32,76 €

 

Descripció L’objectiu de la formació és dotar els participants dels coneixements necessaris per donar una resposta inicial i eficaç que permeti mantenir la víctima en les millors condicions possibles fins a posar-lo en mans d’equips sanitaris. La metodologia de les sessions és la següent: les classes s’imparteixen amb llenguatge senzill i amè i són de caràcter pràctic. El formador és el model a seguir i es resolen tots els dubtes en la realització de les pràctiques.
Objectius

Continguts

OBJECTIUS

Generals
Dotar als participants dels coneixements necessaris per donar una resposta inicial i
eficient que permeti mantenir la víctima en les millors condicions possibles fins posar-lo
en mans d’equips sanitaris.
Específics
-Aprendre a prevenir accidents.
-Aplicar els procediments i les tècniques més adequats en autoprotecció i suport
a l’assistència sanitària.
-Identificar i resoldre situacions d’urgència vital.

 

CONTINGUTS

PAS
Suport Vital Bàsic
Posició lateral de seguretat (PLS)
Obstrucció de la vía aèria (OVA/OVACE)
Alteració de la consciència (Desmai)
Cop de Calor
Hemorràgies
Cremades
Ferides
Traumatismes (esguinços i luxacions)
Picades i mossegades d’animals

Metodologia Les classes s’imparteixen amb llenguatge senzill i amè i són de caràcter pràctic. El formador és el model a seguir i es resolen tots els dubtes en la realització de les pràctiques
Observacions Assistència obligatòria i avaluació continuada

Fes una ullada al procés d’Inscripció Inscriu-te