A17.- Crea un web amb WordPress i treu-ne el màxim profit. Nivell inicial

Tres Roques, informàtica, formació, cursos,Mataró, tallers
El Cristian González impartirà el nivell iniciació de WordPress
Calendari Inici 1 d’octubre, final 26 de novembre de 2019
Horari Dimarts de 17 a 19 h
Nº Sessions 9
Formador/a  Cristian González
Preu 56€

Descripció Més de la quarta part dels web del món estan muntats sobre WordPress, per tant, estaria molt bé, tant a nivell personal com professional, familiaritzar-se amb el seu funcionament. Cada alumne tindrà l’oportunitat de desenvolupar el seu propi projecte web treballant en una instal·lació pròpia des del primer dia.Veurem els diferents tipus de web que podem posar en marxa, la seva estructura, una mica la seva part gràfica, els diferents tipus de publicacions i, sobretot, com anar complementant-lo amb qualsevol funcionalitat que puguem necessitar a través dels coneguts plugins de WordPress.
Continguts
  • Posada en marxa de WordPress: configuració general
  • Protegint la nostra instal·lació de hackers i spammers
  • Millorem la disposició dels continguts: columnes, slideshows, carrusels, pestanyes, spoilers, caixes, etc.
  • Optimitzem els continguts per a millorar el seu posicionament a Google.
  • Incrementem la seva velocitat de descàrrega
  • Gestionem les seves estadístiques
  • Integrem el nostre web amb les xarxes socials
  • Obrim canals de comunicació amb la nostra comunitat
  • Programem mailings automàtics per als nostres subscriptors

I si tens un projecte personal, els plugins que puguis necessitar per posar-lo en marxa.

Metodologia Aquest curs es du a terme des de les perspectives de l’aprenentatge significatiu (ubicant els alumnes en el centre del seu procés d’aprenentatge a partir de la realització, en la mida del possible, de projectes personals i/o professionals) i del “learning by doing” (segons el qual l’aprenentatge s’adquereix eminentment des de la pràctica de les matèries corresponents).

Fes una ullada al procés d’Inscripció Inscriu-te