C15.- Comunicació assertiva

Calendari Inici 13 de gener, final 3 de febrer de 2020
Horari Dilluns de 17.30 a 20.30 h
Nº Sessions 4
Formador/a  Grace Puertas
Preu 49 €

Descripció La comunicació és un aspecte molt important per desenvolupar qualsevol relació humana. Gràcies a la comunicació assertiva podem aprendre noves tècniques de comunicació per millorar les nostres relacions i  reduir els conflictes.
Continguts Definició d’empatia

Definició de l’assertivitat

Per què l’assertivitat és útil?

Trets de les conductes passives, agressives i assertives

Tècniques assertives i habilitats socials:

  • Fer i rebre una queixa
  • Fer front a les crítiques
  • Dir no
  • Fer elogis
  • Fer peticions

Resolució de conflictes de manera assertiva

Pràctica de l’assertivitat a la vida quotidiana

Metodologia Primer aprendrem els fonaments teòrics i els models de conducta i posteriorment veurem i practicarem tècniques per a tenir una conducta assertiva. Els recursos didàctics bàsics són els jocs de rol i els exercicis escrits, debats en petits grups, visualització de vídeos i realització de tests i qüestionaris.

Fes una ullada al procés d’Inscripció Inscriu-te