A30.- La comptabilitat de l’autònom i la seva gestió impositiva: IVA,IRPF

Ets un empresari individual? El curs que et proposem et podrà resoldre alguns dubtes
Calendari Inici 4 d’octubre, final 29 de novembre de 2019 (festiu: divendres 1 de novembre)
Horari Divendres de 9 a 11 h
Nº Sessions 8
Formador/a  Maria Luque Pérez
Preu 50 €

Descripció Aquest curs teoricopràctic (3 sessions teòriques i 5 de pràctiques) pretén aportar els coneixements teòrics més rellevants per a l’empresari individual. Es tracta d’informar, de manera senzilla i pràctica, de les obligacions fiscals que comportaria constituir-se com a autònom i guiar les persones a través de les pàgines oficials on es pot trobar informació. S’impulsarà els assistents que exposin casos concrets i formulin dubtes. També es realitzaran pràctiques d’alta d’empresari a l’AEAT i a la TGSS mitjançant els impresos corresponents
Continguts Part 1: Teòrica (6h) – 3 sessions:

 • L’empresari autònom: autònom professional/autònom empresarial
 • Avantatges i inconvenients
 • Tramitació de l’alta

o Alta Hisenda (AEAT)

o Alta Tresoreria General de la Seguretat Social (RETA)

 • Repercussions fiscals:

o Principals obligacions comptables i registrals

_ Llibres Registres Obligatoris:

 • Llibre d’Ingressos
 • Llibre de despeses
 • Llibre d’inversions – Les amortitzacions o Impostos:

_ Tributació en Estimació Objectiva (Mòduls)

_ Tributació en Estimació Directa Simplificada

_ Models a presentar i terminis de presentació (IVA/IRPF)

Part 2: Pràctica (10 h) – 5 sessions:

Es presentarà un cas pràctic des de l’inici d’un empresari individual (activitat p.ex.Bar-Restaurant) i es desenvoluparà tot el procés de:

 • Alta autònom:

o Mod. 037 Alta AEAT

o Mod. TA/521 RETA – TGSS

 • Llibres Registres:

Complimentació dels llibres registres obligatoris i la seva interpretació

 • Càlcul i Tramitació dels seus impostos trimestrals obligatoris:

o IVA: Mod. 303

o IRPF: Mod. 130/131

o Retenció Lloguers: Mod. 115

 • Tramitació de les Declaracions Informatives Anuals:

o Resum Anual IVA: Mod. 390

o Operacions amb Tercers: Mod. 347

o Resum Anual Lloguers: Mod. 180

Metodologia
 • Aportar els coneixements teòrics més rellevants respecte als pros i contres de l’empresari individual.
 • Informar de manera senzilla i pràctica de les obligacions fiscals que comportaria constituir-se com a autònom, guiant-los a través de les pàgines oficials on podran obtenir d’informació.
 • Impulsar els assistents a que exposin casos concrets i formulin els seus propis dubtes.
 • Realitzar un cas pràctic d’una alta d’empresari individual autònom, tant davant de l’AEAT com a la TGSS, mitjançant els impresos corresponents.
Observacions Sense necessitat de coneixements previs

Fes una ullada al procés d’Inscripció Inscriu-te