TEMA

S’ha instal·lat el tema GeneratePress i instal·lat el plugin de pagament GPremium

Serveis de generatePress actius des de Tauler/Aparença/GeneratePress

Tots menys Background, Hooks, Import/Export, Sections i WooCommerce


PAGE BUILDER

S’ha instal·lat el plugin Page Builder by SiteOrigin

Complementaris a Page Builder s’ha instal·lat també:

 • SiteOrigin Widgets Bundle
 • Siteorigin Widgets by Codeligths

LA PORTADA

S’ha creat fent servir un “Prebuilt Layout” del Page Builder Siteorigin, en concret la que es diu “Fitness Gym“.

S’ha configurat diferents paràmetres per a la seva personalització.


LA BARRA SUPERIOR

Icones de les xarxes socials

Hi ha instal·lat el plugin Lightweight Social Icons del Thomas Usborne (autor de GeneeratePres)

Aquest plugin entrega un widget que es pot configurar i ubicar a qualsevol de les àrees de widgets del nostre tema. Aquí s’ha triat la Barra Superior (Top bar).

S’ha editat la Barra Superior i el fons de les icones perquè tinguin el mateix color: #636363

El desplegable del traductor automàtic

Hi ha instal·lat i configurat el plugin Google Language Translator, de Rob Myrick. (Atenció que si Firefox navega en privat aquest plugin no es mostra)


CONFIGURACIÓ DE PERSONALITZAR/DISSENY DE PANTALLA

Contenidor

 • Amplada del contenidor: 1200 px
 • Separating Space: 22 px
 • Disposició del contingut: Un contenidor
 • Content padding: 0,40,0,0

Barra superior

 • Amplada de la barra: Complet
 • Amplada interior de la barra: Contingut
 • Alineació: Dreta
 • Top Bar padding: 6,10,0,10

Capçalera

 • Amplada de capçalera. Completa
 • Amplada interior de capçalera: contingut
 • Alineació: Esquerra
 • Header Padding: 0,40,40,40
 • Mobile header: no ho hem tocat

Navegació Principal

 • Amplada de navegació: Completa
 • Amplada interior de navegació: Continguda
 • Alineació de la navegació: centrada
 • Posició de la navegació: Sota la capçalera
 • Menú desplegable de la navegació: Sobre
 • Cerca de la navegació: desactivat
 • Navigation Logo: pujat un logo
 • Navigation Logo Placement: Sticky + Static
 • Menu item Width (desktop): 20 px
 • Menu Item Heigth (desktop): 60 px
 • Sticky Navigation: Both

TRADUCTOR AUTOMÀTIC (A LA BARRA SUPERIOR, BANDA DRETA)

Fet amb Google Language Translator, de Rob Myrick.

 • Show or hide the language switcher? Show
 • Layout option?: Vertical
 • Show Google ToolBar: No
 • Show Google Branding?: No
 • Align the translator left o right?: Right
 • Floating Widget Settings/Show floating widget? Hide

INTEGRACIÓ DE RECAPXTA DE GOOGLE ALS FORMULARIS DEL WEB

La integració de Recaptxa de ContactForm 7 no cobreix altres escenaris com per exemple els comentaris.

Si volem afegir un recaptxa ho podem fer amb el plugin Simple Google reCAPTCHA, de Michal Novák

L’únic que cal fer és obtenir noves claus des de la web de Google (hi ha un enllaç per enregistrar el nostre domini)

En aquest web no està configurat pequè per fer-ho cal informar a Google de l’url concreta. Aquest recaptxa també s’incorporaria al form de login i, conseqüentment, si hem clonat la web a un altre domini no hi hauria forma d’accedir perquè el recaptxa no funcionaria. Caldria desactivar el plugin via ftp. per evitar-ho, queda no configurat.


PÀGINA ‘QUÈ OFERIM’

Les cinc caixes sún una fila amb 5 columnes.

A cada columna un widget SiteOrigin Hero.

Cada SiteOrigin Hero tenen mides diferents en el camp “Relleno inferior i superior” en funció de si el text que contenen ocupa una o dues línies. Si ocupa una, el valor és 80. Si n’ocupa dues, el valor és 63.


PÀGINA ‘CURSOS I TALLERS’

Igual que la pàgina ‘QUÈ OFERIM’ però amb 4 columnes enlloc de cinc.

Els títols estan fets a h2 (i no pas a h1)

 • Valor de “Relleno inferior i superior” a “Millora de les competències personals”. 35 px
 • Valor de “Relleno inferior i superior” a “Formació professionalitzadora”: 49 px
 • Valor de “Relleno inferior i superior” a “Suport familiar” i “Ampliació Cultural”: 63 px

Colors de les caixes:

 • Millora de les competències personals:  #1e72bd
 • Formació professionalitzadora: #f1c40f
 • Suport familiar: #8cad16
 • Ampliació cultural: #e56b0d