A09.- Català sense presses

Nous cursos de català
Millora la teva competència escrita en català, sense presses ni pressió

 

Calendari Inici 3 d’octubre, final 7 de novembre de 2019
Horari Dijous de 9:30 a 11:30 h
Nº Sessions 6
Formador/a  Montse Alemany
Preu 37€

Descripció L’objectiu del curs és promoure la formació per a persones que no han tingut l’oportunitat de fer un aprenentatge de la llengua escrita però que tenen plena competència oral. És una proposta formativa en la qual no estan programades totes les classes perquè les dues darreres les anirem configurant a partir de les consultes i necessitats dels alumnes que, normalment, són moltes i molt interessants. T’ajudarem a solucionar errades ortogràfiques, morfològiques, sintàctiques i d’estil amb les mínimes explicacions teòriques, només les justes i necessàries i, sobretot, sense pressa ni pressió, gaudint del gust per aprendre.
Continguts Durant la sessió de presentació del curs es recolliran les propostes dels participants i es prepararà l’explicació i el material convenient per tal de resoldre els dubtes que s’han transmès.

Sessió 1:

L’accentuació, la dièresi, l’article, l’apòstrof i les contraccions.

Sessió 2:

Gènere i nombre de substantius i adjectius.

Sessió 3:

L’ortografia de les esses i d’altres consonants: B/V, G/J, H, L·L, etcètera.

Sessió 4:

Una mirada als pronoms febles.

Sessió 5:

A determinar segons les necessitats dels participants.

Sessió 6:

A determinar segons les necessitats dels participants.

Metodologia Promovem un aprenentatge actiu de l’estudiant, al qual es proposen situacions que el motivin en aquest procés.

Es plantegen aplicacions pràctiques i  es promou  l’experimentació.

Observacions Recomanat a persones competents en llengua catalana oral i escrita però que no han tingut l’oportunitat de fer un aprenentatge de les correctes normes d’escriptura.

Inscriu-te Fes una ullada al procés d’Inscripció