B05.- La màgia del color en la fotografia digital

La màgia del color en fotografia
Calendari DATES: 6,13 i 20 de juny de 2020
Horari Dissabtes de 10 a 13.30 h
Nº Sessions 3
Formador/a  Gabriel Brau Gelabert
Preu 38€

Descripció En aquest curs tractarem els principals aspectes teòrics i tècnics que afecten el color en el tractament de la fotografia digital:

  1. Un món en color. Aspectes emocionals i psicològics del color.
  2. Teoria del color aplicada a la fotografia digital.
  3. Edició i tractament d’imatges digitals en color. Adobe Camera Raw i Photoshop.
Continguts
  • 1ª part:

Percepció i concepció de l’color.

El color expresiu i el color emocional.

Psicologia del color.

  • 2ª Part:

Teoria del color aplicada a la fotografia digital.

Sintaxi i composició de fotografies en color.

Preferències i gestió de color.

  • 3ª Part:

Edició i tractament del color en fotografia digital.

El tractament del color en el revelat. Adobe Camera Raw

El tractament del color en el post-procesat.  Photoshop

Metodologia Metodologia de transmissió visual i oral, amb caràcter inductiu o comparatiu, on de forma analítica es proposa un aprenentatge dels temes descrits.

Les sessions d’aprenentatge es duran a terme en forma de classe magistral:  el professor explicarà oralment cada tema proposat i el desenvoluparà visualment amb exemples.

En tractar-se de conceptes tècnics particulars, es duran a terme exemples i exercicis específics  amb els mètodes i programes tecnològics adequats.

Observacions Les plataformes de treball seran Camera Raw, Bridge i Photoshop d’Adobe®. Com a eina complementària de formació els alumnes tindran accés al programa especial de continuïtat personalitzada, segons el qual podran enviar els seus dubtes o consultes per correu electrònic al professor durant els dos mesos posteriors a la finalització del curs.

Inscriu-te Fes una ullada al procés d’Inscripció