A03.- Anglès: “One more step” (un pas més)

La classe d’anglès dirigida per la Laura

 

Calendari De 7 d’abril a 2 de juny de 2021
Horari Dimecres de 9.30 a 11 h
Nº Sessions 9
Formador / a  Laura Corzo
Preu 27,13 €

Descripció Tenim coneixements bàsics de la llengua anglesa, hem fet cursets i sabem uns quants temps verbals. Però … i si de moment ho posem en pràctica de fent petites converses i diàlegs bàsics, de manera força entretinguda i lúdica?
Continguts CONTINGUTS

Cada Sessió de a al curs s’organitzarà al voltant d’una unitat temàtica. 

* Revisió del curs anterior i,

Expressing the obligation and necessity (modal verbs-I)
-HOW to give an advice (modal verbs-II)
-Talking about leasure (infinitives- “Ing”)
-Social occassions (Infinitive “to”)
-Inventions (passive)
-Childhood and youth (used to)

* Conversa

Metodologia D’acordar amb les unitats temàtiques amb les quals s’organitza el curs, es treballaran els continguts funcionals necessaris:

  • Preguntar i respondre preguntes sobre la vida quotidiana i la feina
  • Descriure hàbits i interessos
  • Conèixer gent en situacions diferents
  • intercanviar informació
  • Improvisar 
  • Conèixer les característiques de la llengua i la seva pronúncia

A cada Sessió,  els alumnes aprendran fitxes tècniques i estructures lingüístiques relacionades amb la unitat, amb suport de material escrit i visual, (esquemes, exemples, exercicis …). També es duran a terme activitats d’expressió oral.

Un cop s’iniciï el curs, aquesta programació és podrà modificar per adaptar-la a les necessitats i interessos dels estudiants.

Observacions
  • És convenient haver cursat els nivells de present i passat i futur a Tres Roques, o formacions semblants, és a dir equivalent a un A2, com a mínim.
  • Curs per aprendre noves estructures que enriquiran la vostra comunicació en anglès.

Fes una ullada al Procés d’Inscripció Inscriu-te