A03.Anglès: Let’s go on (Continuem endavant)

La classe d’anglès dirigida per la Laura

 

Calendari De 13 de gener a 10 de març de 2021
Horari Dimecres de 9.30 a 11 h
Nº Sessions 9
Formador/a  Laura Corzo
Preu 27,13 €

Descripció Tenim coneixements bàsics de la llengua anglesa, hem fet cursets i sabem alguns temps verbals, fins i tot una mica de vocabulari. Però… i si de moment ho posem en pràctica fent petites converses i diàlegs bàsics, de forma força entretinguda i lúdica?
Continguts CONTINGUTS

Cada sessió del curs s’organitzarà al voltant d’una unitat temàtica. Les unitats temàtiques seran les següents:

1.Revisió del curs anterior, refrescar conceptes

 1. Will
 2. Preposicions & vocabulary
 3. Going to & present continous
 4. conversa
 5. Advervis de temps & manera
 6. modals d’obligació I
 7. modals d’obligació II
 8. CONVERSA
Metodologia D’acord amb les nou unitats temàtiques en les quals s’organitza el curs, es treballaran els  continguts funcionals necessaris per a aprendre una llengua des de zero:

 • Preguntar i respondre preguntes sobre la vida quotidiana i la feina
 • Descriure hàbits i interessos
 • Conèixer gent en situacions diferents
 • Intercanviar informació
 • Improvisar quan falta informació o vocabulari
 • Conèixer les característiques de la llengua i la seva pronúncia

En cada sessió, els alumnes aprendran vocabulari i estructures lingüístiques relacionats amb la unitat, amb suport de material escrit i visual, (esquemes, exemples, exercicis…). També es duran a terme activitats d’expressió oral  en un ambient distès, per a posar en pràctica cada nou aprenentatge.

Un cop s’iniciï el curs, aquesta programació es podrà modificar per adaptar-la a les necessitats i interessos dels estudiants.

Observacions És aconsellable haver cursat Anglès inicial present i passat  i futur a Tres Roques o formacions semblants.

Fes una ullada al procés d’Inscripció Inscriu-te