A04.- Anglès i música

Calendari De 12 d’abril a 14 de juny de 2021

(Festiu local: dilluns 24 de maig)

Horari Dilluns de 16 a 17.30 h
Nº Sessions 9
Formador/a  Maria Lamata
Preu 27,13 €

Descripció En aquest curs es treballaran lletres de cançons de tots els temps. Reflexionarem i discutirem sobre el missatge que ens transmeten. Paral·lelament, ens fixarem en com la música i els arranjaments acompanyen les lletres dels temes seleccionats, es faran valoracions de diferents estètiques i estils musicals i conversarem sobre la història de la música i  la seva vinculació amb el context social.
Continguts
  • Història de la música
  • Recursos literaris i poesia en anglès
  • Anàlisi dels recursos musicals basats en l’estil i l’època
  • Nocions bàsiques de forma i arranjaments musicals
  • Anàlisi crític d’obres
  • Traducció de cançons
  • Eines per a l’aprenentatge de l’anglès a través de les cançons.
Metodologia Cada dia es presentaran dos o tres temes relacionats amb una temàtica o un estil. Es farà una anàlisi completa de les obres i es reflexionarà sobre elles, a nivell musical, del context històric, i de les lletres en anglès.

Es debatrà sobre quina és la intenció de l’artista quan utilitza uns determinats  recursos. Es parlarà de quines sensacions ens provoca la música i es procurarà desenvolupar l’esperit crític envers diferents temàtiques. A través de l’anàlisi de les lletres en anglès es desenvoluparà la capacitat de “listening”.

També hi haurà espai per aportar coneixement propi de cançons i punts de vista sobre elles.

Les explicacions es faran en llengua catalana i els comentaris-debats sobre les diferents temàtiques de les lletres de les cançons treballades seran en anglès.

Observacions Es treballa la llengua escrita amb documents penjats al DRIVE.

És important tenir un nivell inicial d’anglès que permeti entendre les lletres escrites.


Inscriu-te