A06.- Anglès: conversa nivell intermedi

Cursos d’idiomes a Tres Roques
Calendari De 8 d’abril a 3 de juny de 2021
Horari Dijous de 18 a 19.30 h
Nº Sessions 9
Formador/a  Maria Lamata
Preu 27,13 €

Descripció En un entorn distès, els participants milloren la seva capacitat d’expressar-se amb fluïdesa, a més d’incrementar la seva comprensió oral. Aprendrem a mantenir diàlegs sobre temàtiques diverses i a descobrir com comunicar-nos de manera òptima.
Objectius/Continguts Objectius

  • Desenvolupar i defensar idees
  • Preguntar i respondre preguntes sobre temes diversos
  • Descriure accions i conseqüències
  • Defensar postures i donar opinions d’una manera coherent i organitzada
  • Expressar acord o desacord amb un altre
  • Improvisar quan falta informació o vocabulari
Metodologia En cada sessió, els alumnes aprendran vocabulari i estructures lingüístiques relacionats amb la unitat, i duran a terme activitats d’expressió i interacció orals.

A més, els alumnes seran exposats també a mostres reals d’anglès (fragments de pel·lícules, articles del diari, fullets publicitaris, etc.) relacionades amb cada unitat. La funció d’aquestes mostres serà doble: d’una banda, motivar els alumnes i introduir el tema, i, de l’altra, servir de base per presentar el vocabulari i/o les estructures.

Observacions És important tenir un nivell intermedi d’anglès, equivalent a un A2, com a mínim.

Es treballa la llengua escrita amb documents penjats al DRIVE.

Les persones que ja han cursat els anteriors trimestres treballaran nous temes.


Inscriu-te